Op onze school werken we met 2 Units.

Unit 1: groep 1 t/m 3
Unit 2: groep 4 t/m 8

Unit 1:
Juf Liselotte Schroder (maandag, dinsdag, woensdag)
Juf Shanna Bakker (donderdag, vrijdag)

Unit 2:
Meester Kees van der Made (dinsdag t/m vrijdag)
Juf Anita van Loon (maandag, dinsdag, woensdag)
Juf Liselotte Schroder (donderdag, vrijdag)
Juf Dayenne van Dijk (maandag)

Juf Grietje de Haan zal na haar zwangerschapsverlof werken op... Grietje wordt tijdens haar verlof vervangen door juf Sandra.
Juf Sandra Siegstra werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Op vrijdagochtend werkt zij op de peuterspeelzaal.
Directeur: Harry Toebes (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag)
Intern begeleider (IB-er): Janneke Ginjaar (woensdag en donderdag)
Administratief medewerkster: Gerda (woensdag)