Unit 2 bestaat uit de groepen 4 t/m 8 en heeft 30 leerlingen. Elke week, op maandag, vullen we onze agenda in. De oudere kinderen plannen zelf wanneer en welk (weektaak) werk ze maken. De jongere kinderen volgen de dagtaak.

Elke donderdag bespreken we samen met juf of meester hoe het de afgelopen week is gegaan, of het werk af is, wat er beter kon etc. Al onze toetsen en het werk waar we trots op zijn bewaren we in onze eigen portfolio-mappen.

Ook noteren we in de agenda welke vaste instructiemomenten er zijn voor taal, rekenen en spelling. 's Middags werken we vooral thematisch aan de zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuniek.

DagLeerkracht
Maandagjuf Anita en juf Dayenne
Dinsdagjuf Anita en vacature (juf Dayenne tot de vacature vervuld is)
Woensdagjuf Anita en juf Eva
Donderdagjuf Anita (ochtend), juf Eva en meester Harry
Vrijdagjuf Eva en vacature (juf Shanna tot de vacature vervuld is)

 

Handige weetjes:
Gym: maandagmiddag + donderdagmiddag
Vrijdag: fruitdag (alleen fruit mee naar school als tussendoortje)

Oefenen met tafels: Vanaf eind groep 4 tot en met eind groep 8 is het verstandig om met uw kind de tafels te oefenen.

Oefenen met spelling:

Om de spelling te oefenen kunnen de kinderen het volgende doen:

Ga naar Google,

Typ daar Cito spelling Yurls, daarna enter

Kies dan de goede spellingsafspraak en ga aan de gang.

Dit jaar gaan we ook aan de werk met Gynzy. Dit is een site voor leerkrachten om lessen voor te bereiden.

Ook is er een deel voor kinderen. Hier gaan we ook gebruik van maken in de vorm van huiswerk. Dit kan zijn : tafels oefenen, + en - sommen, de tijd, woorden, enz.

Uw kind heeft op school hier inlogcodes voor gekregen.

Uw kind kan thuis ook oefenen met begrijpend lezen. De methode Nieuwsbegrip heeft een onlineversie waar kinderen zelfstandig aan hun begrijpend lezen kunnen werken. De inlogcode is bij uw kind bekend.