Unit 2 bestaat uit de groepen 6 t/m 8 en heeft 27 leerlingen. We hebben geen kinderen voor groep 4.
Elke week, op maandag, vullen we onze agenda in. De oudere kinderen plannen zelf wanneer en welk (weektaak)werk ze maken. De jongere kinderen volgen de dagtaak.

Elke donderdag bespreken we samen met juf of meester hoe het de afgelopen week is gegaan, of het werk af is, wat er beter kon etc. 

Ook noteren we in de agenda welke vaste instructiemomenten er zijn voor taal, rekenen en spelling. 's Middags werken we vooral thematisch aan de zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuniek.

Dag Leerkracht
Maandag juf Anita en juf Dayenne
Dinsdag juf Anita en juf Dayenne
Woensdag juf Anita en juf Eva (juf Rèzlin tijdens verlof van juf Eva)
Donderdag juf Anita (ochtend), juf Eva en meester Harry
Vrijdag juf Eva, meester Kees (ochtend) en juf Shanna (middag)

 

Handige weetjes:
Gym: maandagmiddag + donderdagmiddag
Vrijdag: fruitdag (alleen fruit mee naar school als tussendoortje)

Oefenen met tafels: Vanaf eind groep 4 tot en met eind groep 8 is het verstandig om met uw kind de tafels te oefenen.

Oefenen met spelling:

Om de spelling te oefenen kunnen de kinderen het volgende doen:

Ga naar Google,

Typ daar Cito spelling Yurls, daarna enter

Kies dan de goede spellingsafspraak en ga aan de gang.

Dit jaar gaan we ook aan de werk met Gynzy. Dit is een site voor leerkrachten om lessen voor te bereiden.

Ook is er een deel voor kinderen. Hier gaan we ook gebruik van maken in de vorm van huiswerk. Dit kan zijn : tafels oefenen, + en - sommen, de tijd, woorden, enz.

Uw kind heeft op school hier inlogcodes voor gekregen.

Uw kind kan thuis ook oefenen met begrijpend lezen. De methode Nieuwsbegrip heeft een onlineversie waar kinderen zelfstandig aan hun begrijpend lezen kunnen werken. De inlogcode is bij uw kind bekend.