Gedurende 20 schoolweken ontvangen wij van de Europese Unie vanaf 6 november wekelijks voor alle kinderen van de units 0, 1 en 2 schoolfruit. Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond eten en een verantwoorde dagelijkse portie groente en fruit hoort daarbij.

Het fruit wordt gratis ter beschikking gesteld en elke dinsdag ontvangt de school voor ieder kind een portie dat op woensdag, donderdag en vrijdag wordt uitgedeeld.

download 2

 In unit 1 zijn er dit jaar twee stagiaires. Ylana is er op maandag en dinsdag en Juul is er op donderdag en vrijdag. Beide stagiaires hebben vorig schooljaar ook al ervaring bij ons op school opgedaan. Door veel uitval van stagediven i.v.m. het Coronavirus mochten zij nog langer bij ons op school blijven.


Op dit moment zijn er geen stagiaires in unit 2.

 

                                                            

De website www.scholenopdekaart.nl biedt u inzicht in de resultaten van basisscholen en middelbare scholen in Nederland.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt deze website u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.
Wilt u inzicht in de resultaten van de Het Creiler Woud klik dan op de volgende link:

Scholen op de kaart Het Creiler Woud

Op onze school (IKC Kreileroord) werken we met 3 units.

Unit 0: peuters

Unit 1: groep 1 t/m 3
Unit 2: groep 5 t/m 8

Dit schooljaar hebben we geen kinderen voor groep 4.

Unit 0: 

Juf Jedidja (ma-wo), juf Richelle (ma-wo-do) en juf Gusta (do en vr.)

Unit 1:
Juf Marijke Schoen (maandag, dinsdag, woensdag)
Juf Shanna Bakker (donderdag, vrijdag)

Unit 2:
Meester Kees van der Made (vrijdag)
Juf Anita van Loon (maandag t/m donderdagmorgen)
Juf Dayenne van Dijk (maandag en dinsdag)
Juf Eva Janssen (woensdag, donderdag en vrijdag) 

Op woensdag werkt juf Rèzlin Rustenburg in unit 2. Zij vervangt juf Eva tijdens diens ouderschapsverlof.

Meester Harry geeft op donderdagmiddag gym aan unit 2.

Bij ons werken de volgende leerkrachtondersteuner (lo) en onderwijsassistenten (oa):

Juf Grietje Nicolaï (oa) werkt op maandag, woensdag en donderdag en geeft op maandagmiddag creatieve vakken, waaronder muziek.                               

Juf Sandra Sierkstra (lo) werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag vooral in unit 1, maar ze begeleid ook anderstalige kinderen met NT2-onderwijs (Nederlands als 2e taal).
Meester Bert Pleit (oa) werkt op dinsdag en woensdag en geeft NT2-onderwijs.

Directeur: Harry Toebes (hele week)
Intern begeleider (IB-er): Janneke Ginjaar (dinsdag)
Administratief medewerkster: Gerda Leibrand (dinsdag)

Op maandag geeft juf Elaine van Sportservice Schagen de gymlessen aan alle units.