Juf Ilana is op donderdag en vrijdag de stagiaire in unit 1. Zij is in opleiding voor onderwijsassistente op het Horizon College. 

Juf Juul is op maandag, dinsdag en woensdag de stagiaire in unit 2. Ook zij is in opleiding voor onderwijsassistente op het Horizon College. 
 

                                                            

De website www.scholenopdekaart.nl biedt u inzicht in de resultaten van basisscholen en middelbare scholen in Nederland.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt deze website u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.
Wilt u inzicht in de resultaten van de Het Creiler Woud klik dan op de volgende link:

Scholen op de kaart Het Creiler Woud

Op onze school werken we met 2 Units.

Unit 1: groep 1 t/m 3
Unit 2: groep 4 t/m 8

Unit 1:
Juf Marijke Schoen (maandag, dinsdag, woensdag)
Juf Shanna Bakker (donderdag, vrijdag)

Unit 2:
Meester Kees van der Made (vrijdag)
Juf Anita van Loon (maandag t/m donderdagmorgen)
Juf Dayenne van Dijk (maandag)
Juf Eva Janssen (woensdag, donderdag en vrijdag) 

Op dinsdag werkt juf Rèzlin Rustenburg in unit 2. Zij vervangt op woensdag en donderdag juf Eva tijdens diens zwangerschapsverlof.

Juf Esther Vogelpoel werkt in unit 2 op vrijdagochtend.

Meester Harry geeft op donderdagmiddag gym aan unit 2.

Bij ons werken de volgende onderwijsassistenten:

Juf Grietje Nicolaï werkt op maandag, woensdag en donderdag en geeft op maandagmiddag creatieve vakken, waaronder muziek.                               

Juf Sandra Sierkstra werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag vooral in unit 1, maar ze begeleid ook anderstalige kinderen met NT2-onderwijs (Nederlands als 2e taal).
Meester Bert Pleit werkt op dinsdag en woensdag en geeft NT2-onderwijs.

Directeur: Harry Toebes (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) Op vrijdag is meester Harry als directeur op basisschool De Fontein in Den Helder.
Intern begeleider (IB-er): Janneke Ginjaar (dinsdag)
Administratief medewerkster: Gerda Leibrand (dinsdag)