Vanuit onze visie en missie geven wij inhoud aan onze identiteit.

Onze visie/missie is als volgt omschreven:

Missie:

Het Creiler Woud is een basisschool die openstaat voor elk kind, ongeacht geloof, afkomst of overtuiging. Ieder mens is uniek met al zijn kwaliteiten en tekorten. 

Acceptatie van dit uniek zijn betekent ook dat we elkaar respectvol aanspreken op gemaakte afspraken en nieuwe inzichten met elkaar delen. In alle openheid wil het team hier een voorbeeld in zijn. Wij behandelen anderen zoals we zelf ook behandeld willen worden.

Wij begeleiden leerlingen in hun leren en het ontdekken van deze wereld. Dit doen wij door middel van coachen en het stellen van de juiste vragen.  Belangrijk daarbij is dat wij vragen van leerlingen niet meteen beantwoorden, maar dat we ze door tegenvragen te stellen, prikkelen om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Als enige basisschool in Kreileroord wordt Het Creiler Woud gevoed door de leerlingen uit Kreileroord. De samenwerking met de bewoners van Kreileroord is hierdoor een vanzelfsprekendheid en wederzijds. Omdat de wereld groter is dan Kreileroord willen we de leerlingen door middel van projecten meenemen in het bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld.    

 

Samenleven doe je Samen !

 

Visie:

Wij dromen ervan dat alle leerlingen elkaar onvoorwaardelijk accepteren. Vanuit het uniek zijn willen wij ons onderwijs volledig gaan afstemmen op de individuele leerling. Ieder mens heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten en hierbij zijn eigen stijl van aanpak (meervoudige intelligentie). Het benutten van talenten en kwaliteiten zorgt ervoor dat je op persoonlijk vlak in de breedste zin kan ontwikkelen. Dit ontwikkelen uit zich niet alleen in kennis, maar laat ook een mens zien die zelfvertrouwen heeft, initiatief durft te nemen, voor zichzelf durft op te komen en weloverwogen risico’s durft te nemen. De op deze manier ontwikkelde leerlingen komen samen tot hogere gemeenschappelijke uitkomsten. Leerlingen met een democratisch bewustzijn hebben oog voor de wereld om hen heen en zijn bereid om rekening te houden met de ander. Wij willen  leerlingen vaardigheden meegeven waarmee we ze kunnen toerusten voor de toekomst.

De 21e-eeuwse vaardigheden zijn: kritisch denken, burgerschap, samenwerken, communicatie, ICT & media geletterdheid, ondernemerschap, productiviteit en creativiteit. 

Eén van deze vaardigheden, namelijk creativiteit hebben we er specifiek uitgehaald. 

Creatieve mensen zijn vaardig in ideeën produceren, problemen oplossen en om producten te maken die zowel origineel als nuttig en zinvol zijn in een bepaald vakgebied. 

Als team hebben we daarom besloten om kunst en cultuur op onze school een centrale plaats in te laten nemen.

We werken hierbij vanuit de volgende kernpunten:

 • Onafhankelijkheid
 • Zelfvertrouwen
 • Samen
 • Creativiteit
 • Discipline
 • Verbeelding
 • Nieuwsgierigheid
 • Doorzettingsvermogen

Uitgaande van de zone van de naaste ontwikkeling, is het mogelijk ieder kind onderwijs op maat te bieden. Rentmeesterschap voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Dit blijkt uit de volgende kernwaarden:

 • Veiligheid: Voor zowel leerling, leerkracht en ouders.
 • Uniciteit: Ieder mens is uniek en mag zich als zodanig ontwikkelen.
 • Ontwikkeling: De school ontwikkelt zich proactief.
 • Verantwoordelijkheid: We dragen zorg voor ons zelf, de ander en alles om ons heen.
 • Betrokkenheid: Naar elkaar en naar buiten toe.
 • Respect: We hebben respect voor ons zelf, de ander en de omgeving.