Onder het tabblad 'Schooldocumenten' vindt u verschillende documenten die u van informatie over onze school voorzien.

Een formulier voor het aanvragen van verlof kunt u halen bij de directeur van de school. Let op dat er geen toestemming mag worden verleend voor verlof dat aansluit bij een vakantieperiode, om daarmee de vakantie te verlengen! De afdeling Leerplicht van de gemeente Hollands Kroon handhaaft extra op dit zgn. 'luxeverzuim'.