Een van de vormen die we gebruiken op de maandag om elkaar iets te vertellen over het weekend is ‘De kleine kring’.

De leerlingen vertellen elkaar in kleine groepjes over hun activiteiten die ze in het weekend hebben gedaan. 1 Leerling vertelt later in de grote kring, in het kort, wat de andere leerlingen hebben beleefd. Iedereen heeft hierdoor de mogelijkheid om te vertellen en het kritisch luisteren en samenvatten van verhalen worden getraind.