In unit 2 zijn we nu een aantal weken bezig met het thema ‘De ruimte’. Afgelopen maandag was de eerste kennismaking met het circuit. De betrokkenheid is groot en er wordt veel geleerd.

Opdracht 1: Memorie met de ‘Active wall’. Welke omschrijving hoort bij welk plaatje? ( zie foto).                       Opdracht 2: Programmeren met de B-bot. Programmeer de B-bot zo dat hij naar de juiste planeet gaat Zoals gevraagd op de opdrachtkaartjes.                                                                                                                         Opdracht 3: Groepsopdracht van unit 2: Zet de raket in elkaar en schilder hem zo netjes mogelijk in.                  Opdracht 4: Minipad of Webpad. Informatie opzoeken in tweetallen op de Chromebook, laptop of tablet.         Klaar? Dan maken de kinderen een rekening voor in het eerste rapport van dit schooljaar met als thema: ‘ Dit ben ik in de ruimte’.