Het team van Het Creiler Woud wil de ouderwerkgroep heel hartelijk bedanken voor het organiseren van deze Fancy Fair. Ook bedanken wij alle dorpsgenoten, sponsoren, vrijwilligers en andere belangstellenden voor jullie inzet en interesse, want mede door jullie allen is de Fancy Fair een groot succes geworden.

Wij wensen iedereen heel fijne Paasdagen en een fijne vakantie toe.