Het is niet eens oud en nieuw en toch gaan we aan de oliebollen op Het Creiler Woud.

Een van de voordelen van de kermis op je plein!

Het team van Het Creiler Woud wil de ouderwerkgroep heel hartelijk bedanken voor het organiseren van deze Fancy Fair. Ook bedanken wij alle dorpsgenoten, sponsoren, vrijwilligers en andere belangstellenden voor jullie inzet en interesse, want mede door jullie allen is de Fancy Fair een groot succes geworden.

Wij wensen iedereen heel fijne Paasdagen en een fijne vakantie toe.

Meester Kees deed ook nog even mee met de judo

Deze week is ons IKC-bord geplaatst. (IKC = Integraal Kind Centrum)

Voor iedereen is nu vanaf de buitenkant zichtbaar welke partijen in het gebouw gevestigd zijn.

6 januari NEMO