Het is niet eens oud en nieuw en toch gaan we aan de oliebollen op Het Creiler Woud.

Een van de voordelen van de kermis op je plein!

Het team van Het Creiler Woud wil de ouderwerkgroep heel hartelijk bedanken voor het organiseren van deze Fancy Fair. Ook bedanken wij alle dorpsgenoten, sponsoren, vrijwilligers en andere belangstellenden voor jullie inzet en interesse, want mede door jullie allen is de Fancy Fair een groot succes geworden.

Wij wensen iedereen heel fijne Paasdagen en een fijne vakantie toe.

Meester Kees deed ook nog even mee met de judo

Deze week is ons IKC-bord geplaatst. (IKC = Integraal Kind Centrum)

Voor iedereen is nu vanaf de buitenkant zichtbaar welke partijen in het gebouw gevestigd zijn.

In unit 2 zijn we nu een aantal weken bezig met het thema ‘De ruimte’. Afgelopen maandag was de eerste kennismaking met het circuit. De betrokkenheid is groot en er wordt veel geleerd.

Opdracht 1: Memorie met de ‘Active wall’. Welke omschrijving hoort bij welk plaatje? ( zie foto).                       Opdracht 2: Programmeren met de B-bot. Programmeer de B-bot zo dat hij naar de juiste planeet gaat Zoals gevraagd op de opdrachtkaartjes.                                                                                                                         Opdracht 3: Groepsopdracht van unit 2: Zet de raket in elkaar en schilder hem zo netjes mogelijk in.                  Opdracht 4: Minipad of Webpad. Informatie opzoeken in tweetallen op de Chromebook, laptop of tablet.         Klaar? Dan maken de kinderen een rekening voor in het eerste rapport van dit schooljaar met als thema: ‘ Dit ben ik in de ruimte’.

6 januari NEMO