Meester Kees deed ook nog even mee met de judo

Deze week is ons IKC-bord geplaatst. (IKC = Integraal Kind Centrum)

Voor iedereen is nu vanaf de buitenkant zichtbaar welke partijen in het gebouw gevestigd zijn.

In unit 2 zijn we nu een aantal weken bezig met het thema ‘De ruimte’. Afgelopen maandag was de eerste kennismaking met het circuit. De betrokkenheid is groot en er wordt veel geleerd.

Opdracht 1: Memorie met de ‘Active wall’. Welke omschrijving hoort bij welk plaatje? ( zie foto).                       Opdracht 2: Programmeren met de B-bot. Programmeer de B-bot zo dat hij naar de juiste planeet gaat Zoals gevraagd op de opdrachtkaartjes.                                                                                                                         Opdracht 3: Groepsopdracht van unit 2: Zet de raket in elkaar en schilder hem zo netjes mogelijk in.                  Opdracht 4: Minipad of Webpad. Informatie opzoeken in tweetallen op de Chromebook, laptop of tablet.         Klaar? Dan maken de kinderen een rekening voor in het eerste rapport van dit schooljaar met als thema: ‘ Dit ben ik in de ruimte’.

Een van de vormen die we gebruiken op de maandag om elkaar iets te vertellen over het weekend is ‘De kleine kring’.

De leerlingen vertellen elkaar in kleine groepjes over hun activiteiten die ze in het weekend hebben gedaan. 1 Leerling vertelt later in de grote kring, in het kort, wat de andere leerlingen hebben beleefd. Iedereen heeft hierdoor de mogelijkheid om te vertellen en het kritisch luisteren en samenvatten van verhalen worden getraind.

Wij hopen iedereen weer heelhuids terug te zien op 7 januari 2019.

Prettige vakantie

6 januari NEMO